TCM-voeding

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) heeft de volgende richtlijnen opgesteld om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Onze kliniek houdt zich aan de volgende regels. 

4. NVA richtlijnen

a. Praktijk Ping Shu Yuan

Organisatie Specifiek

Toepassing en tips

Entree

– De buitendeur van onze praktijk staat open om aanbellen te voorkomen. 

– We maken regelmatig bel en deurklink schoon.

Wachtkamer

– Stoelen in de wachtkamer staan minimaal 1,5 meter uit elkaar.

– Wachttijd in de wachtkamer is minimaal.

– Geen gebruik van boeken in de boekenkast. 

– Reinig de handen in de wachtkamer.

– Gooi de papieren handdoekjes in de afvalemmer.

– Ping of Taco openen en sluiten de deur van de behandelkamer(s) om fysiek contact met de deurklinken te voorkomen. 

Betaling

– Geen contante betalingen – bij voorkeur contactloos betalen, via mobiele app, of via factuur achteraf.

Indien toch wordt gepind: pinautomaat wordt direct na gebruik gedesinfecteerd,

Behandelkamer

Patiënten

– We streven zoveel mogelijk naar het houden van 1,5 m afstand.

Maximaal 3 personen in de behandelkamer.

Materialen

De stoel van de patiënt staat 1,5 m van de stoel van Ping of Taco af, aangegeven met tape op de vloer.

– De patiënt neemt 1 of 2 eigen badlakens mee of zorgt zelf voor schone bedekking van de behandelbank. 

– We gebruiken bij elke patiënt papier om de behandelbank af te dekken, dit wordt na iedere patiënt weggegooid.

– We bieden geen thee of water aan, zelf graag meenemen indien nodig. 

Toilet

Voor patiënten: gebruik het toilet liever niet; meld gebruik aan de behandelaar.

– Handen drogen met papieren handdoeken en gooi ze na gebruik in afvalbak.

– Na gebruik de kraan met desinfectiemiddel ontsmetten.

– Spoel het toilet door met het deksel dicht. 

– Handen drogen met papieren handdoeken en gooi ze na gebruik in afvalbak.

 

Planning

 Het uitgangspunt bij het maken van een planning is dat er zo min mogelijk mensen tegelijk en te dicht bij elkaar in de praktijk aanwezig zijn, om onderlinge besmetting te voorkomen. 

Toepassing en tips

Afspraak patiënten

– We plannen ruim zodat patiënten elkaar niet treffen.

– We zorgen voor voldoende tijd tussen behandelingen om te luchten/ventileren en schoon te maken.

– We behandelen één patiënt tegelijk.

– We werken exact op tijd zodat patiënten elkaar niet treffen.

In de praktijk mag een patiënt in beginsel niet worden vergezeld door een partner of begeleider. Uitzondering kan gemaakt worden voor bijvoorbeeld behandeling van minderjarige kinderen of bij taalproblemen. Indien toch noodzakelijk: hanteer dan de 1,5 meter afstand.

– Patiënten komen van tevoren maximaal 5 minuten voor de afspraak binnen. 

Hygiëne

Specifiek

Toepassing en tips

Schoonmaak

– We zorgen voor een adequate schoonmaak van deuren, banken en oppervlakken waar de patiënt en behandelaar mee in contact zijn geweest.

– We maken dagelijks en meerdere malen per dag deurklinken, kraanknoppen e.d. schoon met desinfectiemiddel.

– We houden een aftekenlijstje bij van de schoonmaakmomenten.

Ventilatie

Ventileren is erg belangrijk om verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te voorkomen.

– We ventileren tussen twee consulten de praktijk/behandelruimte gedurende 10-15 minuten.

 

Wat doen we zelf om gezond te blijven?

b. Behandelaar

Eigen gezondheid
We nemen onze verantwoordelijkheid serieus om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Daarom houden we ons strikt aan de geldende RIVM-richtlijnen te houden.

Specifiek

Toepassing en tips

Algemene richtlijnen

– We volgen te allen tijde de algemene (gezondheids)richtlijnen van Rijksoverheid en RIVM.

Gezondheidsklachten

– We behandelen niet als we zelf klachten ervaren van de bovenste luchtwegen.

– We blijven thuis bij koorts of benauwdheid en gaan 14 dagen in quarantaine. We volgen de richtlijnen van het RIVM.

– Ook als we klachten vertonen die lijken op COVID-19 behandelen we niet.

Testen COVID-19

Acupuncturisten kunnen (vanaf 11 mei) laagdrempelig getest worden wanneer zij tenminste 24 uur symptomen van COVID-19 (neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts) vertonen. Totdat de testuitslag bekend is moet de zorgverlener thuis blijven.

– Zie website LCI.RIVM: https://lci.rivm.nl/uitgangspunten-testen-versoepelen-maatregelen

Hygiëne Specifiek

Toepassing en tips

Gezicht

Vermijd met de handen het gezicht aan te raken.

– Pas handhygiëne toe.

PBM

– Ervan uitgaande dat de acupuncturist geen personen met (verdenking op) COVID-19 behandelt, is het gebruik van PBM (oa mondneusmaskers) niet nodig, met inachtneming van de algemene hygiënerichtlijnen en de specifieke richtlijnen voor de zorg buiten de ziekenhuizen. Zie website van LCI/RIVM.

De behandelaar maakt een eigen afweging, mogelijk in samen-spraak met de patiënt, met betrekking tot het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en met name mondneusmaskers, rekening houdend met de eigen gezondheid en die van de patiënt.

Bij behandeling van personen uit de kwetsbare groep is het gebruik van mondneusmaskers te overwegen, doch niet verplicht.

 

Voorafgaand aan de behandeling

 Specifiek

Toepassing en tips

Triage

– De patient vult voor bezoek aan de kliniek het formulier in ter preventie van verspreiding COVID-19 (per email verstuurd).

Indien dit niet mogelijk is of niet is gebeurd doet u dit bij binnenkomst van de patiënt.

Handhygiëne

– We wassen voorafgaand aan iedere behandeling onze handen met water en zeep of handdesinfectiemiddel en drogen de handen met een papieren tissue die daarna in een gesloten prullenbak wordt gedeponeerd.

Materiaal

– We volgen de RIVM-richtlijnen, indien we gebruik maken van PBM.

Tijdens en afsluitend aan behandeling

Specifiek

Toepassing en tips

Materiaal

– We volgen de richtlijnen van het RIVM m.b.t. gebruik PBM.

– We zetten PBM niet meer in dan nodig, maar niet minder dan noodzakelijk.

– Gebruik en verwerk PBM gebeurt volgens de richtlijnen.

Afstand

– We verblijven zo kortdurend mogelijk binnen 1,5 meter van patiënt: alleen bij pols-, tong- en buikdiagnose, bij het naalden plaatsen en verwijderen en bij toepassen van moxa en cupping.

– Bij geen gebruik van mondneuskapje praten we niet indien binnen 1,5 meter afstand van het gezicht van de patiënt. Ook patiënt krijgt de instructie om niet te praten.

– We verblijven de overige tijd op minimaal 1,5 meter afstand van patiënt.

Punt lokalisatie

– Alleen als het echt noodzakelijk is plaatsen we acupunctuurnaalden op en rondom het gezicht. Verder gebruiken we distale of dorsale punten.

Handhygiëne

We wassen as na iedere behandeling de handen met zeep of desinfectiemiddel en drogen de handen met een papieren tissue die daarna in een gesloten prullenbak wordt gedeponeerd.

 

Wat kunt u als patiënt doen?

Patiënt

Eigen gezondheid

 Specifiek

Toepassing en tips

Algemene richtlijnen

Volg te allen tijde de algemene (gezondheids)richtlijnen van Rijksoverheid en RIVM.

Gezondheidsklachten

Blijf thuis en ziek uit bij klachten van de bovenste luchtwegen.

Blijf thuis bij koorts of benauwdheid en ga 14 dagen in quarantaine; ook het gezin in quarantaine. Volg de richtlijnen van het RIVM.

Voor de duidelijkheid: afspraken met de acupuncturist kunnen kosteloos geannuleerd worden bij klachten lijkend op COVID-19.

Ziekte

Geef aan de acupuncturist alle informatie over uw gezondheidstoestand, inclusief informatie over klachten die kunnen wijzen op infectie met het COVID-19-virus. De acupuncturist laat u weten op welke manier u dit, vooraf of tijdens het consult, kunt doen.

Triage

Vul vooraf thuis het triageformulier in of bij binnenkomst, afhankelijk van de instructie van de zorgverlener.

 

Praktijkbezoek en hygiëne

 Specifiek

Toepassing en tips

Aanwezigheid

Lees de instructies (per mail, in de praktijk) over de werkwijze en spelregels in de praktijk en volg deze.

– Kom bij voorkeur alleen.

Kom op tijd en niet meer dan 5 minuten te vroeg. Wacht eventueel buiten of in de auto.

Sieraden

Laat horloges, ringen en andere sieraden thuis.

Materiaal

Neem zelf linnengoed (2 badlakens) mee om de behandelbank mee af te dekken.

– Neem deze na de behandeling weer mee naar huis.

Handhygiëne

Was voor het van huis gaan de handen volgens de RIVM-richtlijn.

Reinig bij betreden van de praktijk nogmaals de handen en polsen door gedurende 20 seconden te wassen met water en zeep en droog af met papieren handdoek, die daarna in een gesloten prullenbak wordt gedeponeerd.

Of gebruik in plaats daarvan desinfecterende handgel en verdeel deze gedurende 20 seconden over de handen, terwijl de gel opdroogt.

Raak in de praktijk niets aan, zoals deurposten e.d.

Gezicht

Vermijd met de handen het gezicht aan te raken.

Toiletgebruik

Probeer toiletgebruik in de praktijk te voorkomen. Meld eventueel toiletgebruik bij Ping of Taco.

 

Lees hier het gehele document Protocol opschaling acupunctuurzorg: Protocol NVA